تامین دلیل چیست؟

تامین دلیل چیست؟

تامین دلیل در اصطلاح، “محافظت” و  به مفهوم حفظ و محافظت اشاره دارد. این یک اصطلاح است که طرفان یک اختلاف در دادگاه برای دفاع از خود به آن رجوع می‌کنند. تأمین مدارک به معنای حفظ و نگهداری اسناد موجود است که در آینده ممکن است در دادگاه استفاده شوند. این درخواست می‌تواند قبل از مطرح شدن اصل اختلاف یا در هنگام مشاوره اختصاصی به دلیل‌کننده ارائه گردد. همچنین، یک نهاد قانونی صلاحیت دار برای انجام مقدمات اختلاف وجود دارد که بر اساس معیارهای مشخصی انتخاب می‌شود. اگرچه اگر نهاد مشخصی در موضوع اختلاف نباشد، پرونده به دادگاه محلی منتقل می‌شود. این نهاد بلافاصله پس از تشخیص فوریت مسئله، درخواست را به یکی از کارشناسان معتبر در حوزه قضائی مرتبط منتقل می‌کند. پس از حضور مدیر شعبه مربوطه و کارشناس در محل و دریافت نظرات کارشناسی، نشست مربوطه را با ذکر دیدگاه کارشناس تدوین می‌کند.

با وجود تأمین دلیل برای حفظ دلایل، در واقعیت مفهوم آن تماماً متفاوت است و تا چه میزان دعوا قاطع خواهد بود، توسط داوری که مسئول پردازش مورد است، تعیین می‌شود. در انطباق با ماده یکصد و چهل و نه از آیین‌نامه مختصری قوانین مدنی، “در مواردی که فردان ذی‌نفع امکان پذیر می‌دانند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک مرتبط با دعوای خود مثل تحقیقات محلی و استخراج اطلاعات از منابع آگاهی‌داران و دریافت توصیه‌نامه کارشناسان یا ادارات تجاری یا بهره‌گیری از شواهد و شواهد موجود در محیط و یا مدارکی که به دست طرف دعوا یا دیگر افراد رسیده باشد، غیرممکن یا بسیار مشکل باشد، می‌توانند از دولتخواهی برای تامین اینها استفاده کنند.” تأمین دلایل به معنای حمایت کننده از اطلاعات نیست، بلکه صرفاً به منظور حفظ آن‌هاست و تعیین ارزش آن در مواقع استفاده با دادگاه انجام می‌پذیرد.

در مواردی که تامین دلایل نیاز به نظر کارشناسان تخصصی داشته باشد، ارتباط با کارشناسی هم برقرار می‌شود و اگر تطابق با وضعیت فوری مشهود شود، مجمع نیز مجاز به اقدام به تأمین دلایل قبل یا همزمان با اطلاع رسانی به دیگر طرف است. ممکن است طرف دیگر به نام و یا هویت خواهان آگاه نباشد، در چنین شرایطی درخواست دلایل بدون اشاره به نام او دارای اهمیت خواهد بود. در ادامه با کارشناسان رسمی ما در رادین مپ همره باشید تا اطلاعات کامل تری از صفر تا صد تامین دلیل را با هم دیگر ببرسی کنیم. همچنین اگر درخواست تامین دللی دارید و نیاز داری یک مختصص خقوقی در کنار شما باشد کارشناسان رسمی دادگستری رادین مپ در تمام روز های هفته آماده مشاوره و ارائه خدمات به شما عزیزان می باشند.

برای درخواست تامین دلیلو مشاوره های کارشناسان رسمی دادگستری با رادین مپ تماس بگیرید.

انواع تامین دلیل

همواره تأمین دلیل به عنوان مجموعه‌ای از شواهد اهمیت دارد. حال زمان آن فرارسیده تا انواع متنوعی از تأمین دلیل را مورد بررسی قرار دهیم. انواع اجزای تأمین دلیل در اینجا تبیین می‌شوند:

 • بند ۱۴۹: مفهوم تأمین دلیل در مواردی که افراد ذی‌نفع ممکن است در آینده از تأمین دلیل مانند تحقیقات محلی، کسب اطلاع از مختصات، تأیید نظر متخصصان یا مراجع تجاری، یا استفاده از دلائل و شواهد موجود در محیط یا اثبات مدارکی که نزد یکی از طرف‌ها یا شخص دیگری وجود دارد، با مشکل مواجه شوند، می‌توانند از دادگاه درخواست تأمین دلیل خود را ارائه دهند. هدف از تأمین در اینجا به‌سادگی بررسی و تعیین صحت این دلائل است.
 • بند ۱۵۰: در زمان تأمین دلیل درخواست تأمین دلیل می‌تواند در طول جلسات دادگاهی و یا حتی قبل از آغاز دعوا صورت پذیرد.
 • بند ۱۵۱: محتوای درخواست تأمین دلیل، بیشتر موارد زیر را باید دربرگیرد: ۱- مشخصات افراد درخواست کننده و مرتبط با آن. ۲- موضوع اصلی دعوایی که برای تأمین دلیل آن اقدام می‌شود. ۳- وضعیت و دستگیره‌هایی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است.
 • بند ۱۵۲: احضار طرف مقابل برای تأمین دلیل دادگاه می‌تواند طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضار کند. اما حضور او در جلسه لازم نیست. در مواقعی که فوریت اهمیت داشته باشد، دادگاه ممکن است بدون احضار طرف مقابل، اقدام به تأمین دلیل کند.
 • بند ۱۵۳: ارجاع تأمین دلیل به دادرس یا مدیر دفتر دادگاه دادگاه می‌تواند تأمین دلیل را به دادرس بدون احضار کننده یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد. مگر در مواردی که تأمین شواهد به تنهایی اساس حکم دادگاه را تشکیل دهد. در اینجا، تنها در صورتی که صدور حکم به‌وسیله دادگاه توجیه دارد یا گزارش تأمین دلیل باورپذیری دادگاه را به دنبال داشته باشد، می‌توان دادگاهی که حکم را صادر کرده، این اقدام را انجام دهد.
 • بند ۱۵۴: تأمین دلیل بدون تعیین طرف در صورتی که تعیین طرف مقابل به نفع درخواست‌کننده تأمین دلیل نیازمند باشد، درخواست تأمین دلیل بدون تعیین طرف مقابل پذیرفته و در دستور کار قرار خواهد گرفت.
 • بند ۱۵۵: هدف از تأمین دلیل هدف اصلی تأمین شواهد حفظ و نگهداری آنهاست. ارزش و کاربرد آنها در موارد مختلف، با دادگاه تشخیص داده می‌شود.

بسیاری از تجربیات نشان می‌دهد که در انواع مختلف موارد، نیاز به تأمین دلیل احساس می‌شود.

برای درخواست تامین دلیلو مشاوره های کارشناسان رسمی دادگستری با رادین مپ تماس بگیرید.

زمان مناسب برای درخواست تامین دلیل

فردی که تمایل دارد با ارائه مستندات و شواهد خود، درخواست تأمین دلیل از سازمان‌های قضائی ارائه دهد، این درخواست می‌تواند قبل از شکایت اصلی مطرح شود یا به عنوان یک موضوع همزمان با رسیدگی به شکایت از طریق ارتباط با یک ارگان حل اختلاف یا دادگاه مرتبط با موقعیت مشکلات و شواهد موجود، درخواست تأمین دلیل انجام شود.

تشخیص ارزش و اعتبار تأمین دلیل چگونه مشخص می شود

نحوه اندازه‌گیری ارزش و اعتبار مرتبط با انجام فرآیند تأمین دلیل توسط ارگان‌های قضائی تعیین می‌شود. این موضوع به دلیل اصول ماده ۱۵۵ قانون مرتبط با فرآیند رسیدگی به مسائل حقوقی، به منظور حفظ خواسته‌کننده انجام می‌شود. روش تخمین ارزش این تأمین دلیل به دستگاه قضائی واگذار شده است و در انطباق با این مقررات، اقدام به صدور فرآیند تأمین دلیل صورت می‌پذیرد.

در چه مواردی قرار تامین دلیل صادر می‌شود؟

در صورتی که دعوای اصلی با تائیدیه رسمی ارائه شود و درخواست و مضمون دعوا به خطر افتاده و از شواهد و نشانه‌ها قابل تشخیص باشد و یا اگر دعوا مربوط به مدارک تجاری نظیر اسناد تجاری یا اسناد بهایی باشد، لزومی برای دریافت تأمین دلیل از طرف درخواست‌کننده وجود ندارد و فرآیند صدور قرار تأمین بدون دریافت تأمین دلیل از خواهان انجام خواهد شد. به طور جایگزین، در صورت تصمیم دادگاه، خواهان موظف است مبلغی را به عنوان جبران خسارت احتمالی به عنوان تامین دلیل به صندوق دادگستری واریز کند. این اقدام انجام می‌شود تا در صورت وارد شدن خسارت به خوانده، خسارت از طریق این مبلغ جبران شود. پس از پرداخت این مبلغ، قرار تامین خواسته اجرایی خواهد شد.

در چه مواردی درخواست تامین دلیل رد می شود؟

در صورتی که به مرجع مناسب دادخواست ارسال نشود یا شرایط لازم برای تقدیم درخواست فراهم نباشد، نتیجتاً قراری به نام “رد درخواست” صادر می‌شود. علاوه بر این، در برخی حالات ممکن است درخواست به شرایط شکلی مورد نیاز برآورده نکند، به عنوان مثال هزینه‌های دادرسی پرداخت نشده باشد؛ در این مواقع نیز قراری به نام “رد درخواست” انتشار خواهد یافت. در صورتی که درخواست به شرایط مطابق ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی ناپیوسته باشد، نتیجتاً یک قرار “رد درخواست” صادر خواهد شد. مهم است که توجه داشته باشیم تامین دلیل به‌منظور حفظ دلایل موجود و نه برای تهیه دلایل جدید انجام می‌شود. بنابراین، اگر درخواست برای تهیه دلایل جدید ارائه شده باشد، نتیجتاً یک قرار “رد درخواست تامین دلیل” صادر می‌شود.

برای درخواست تامین دلیلو مشاوره های کارشناسان رسمی دادگستری با رادین مپ تماس بگیرید.

نحوه درخواست تامین دلیل

بنا به اصول قانونی، درخواست تأمین دلیل می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی ارائه گردد. اما در عمل، معمولاً این درخواست به صورت کتبی ارائه می‌شود. در حال حاضر، تقاضای تأمین دلیل توسط ذی‌نفع انجام می‌شود. این تقاضا با تکمیل فرم مخصوص دادخواست به تعداد نسخه‌های مورد نیاز، همراه با فتوکپی مطابق اصل اوراق و مدارک، به شورای حل اختلاف محلی که مرتبط با مورد تامین دلیل در آن قرار دارد، تقدیم می‌گردد. در درخواست تأمین دلیل، مشخصات درخواست‌کننده و طرف مقابل باید ذکر گردد. در برخی موارد ممکن است تعیین طرف مقابل امکان‌پذیر نباشد؛ به عنوان مثال، در مواقعی که به علت آسیب رطوبت به ساختمان، نامشخص باشد که از کدام ملک سرایت کرده است. در این شرایط، درخواست‌کننده مجاز است بدون اشاره به طرف مقابل، تقاضای تأمین دلیل نماید.

در درخواست تأمین دلیل، موضوع دعوایی که نیاز به اثبات آن دارد و دلایلی که باعث تقاضای تأمین دلیل شده، باید ذکر شوند. در بخش “خواسته”، عبارت “تامین دلیل” را نوشته و در متن دادخواست با ذکر مقدمه و دلیل ارائه دادخواست، درخواست جمع‌آوری و تأمین دلایل موجود از دادگاه می‌نمایید. پس از احراز فوریت موضوع تأمین دلیل، موضوع به یکی از کارشناسان رسمی دادگستری مختص در رشته مرتبط ارجاع داده می‌شود. سپس با حضور مدیر دفتر مربوطه و کارشناس در محل و جلب نظر کارشناس، شورا صورت‌جلسه تأمین دلیل را با ذکر نظر کارشناس تنظیم می‌کند

کدام مرجع قضائی به درخواست تأمین دلیل رسیدگی می‌کند (مرجع قضایی رسیدگی به درخواست تامین دلیل)

بعد از انجام فرآیند دادخواست در فرم اختصاصی، به تعداد مشخص، همراه با نسخه‌ای مشابه اصل مدارک مرتبط با موضوع دعوا، و ثبت این اطلاعات در سیستم الکترونیکی قضایی، پرونده به شیوه ای مشخص به شورای حل اختلاف محل ارسال می‌گردد. اگر شورای حل اختلاف در محل مورد دعوا موجود نباشد، دادگاهی که در حوزه محل اختلاف قرار دارد، به رسیدگی به پرونده خواهد پرداخت.

برای درخواست تامین دلیلو مشاوره های کارشناسان رسمی دادگستری با رادین مپ تماس بگیرید.

اقدامات لازم بعد ارائه درخواست تامین دلیل

بعد از شناخت تامین دلیل و انواع آن، ممکن است پیشامد این پرسش باشد که پس از انجام تامین دلیل چه مراحلی باید دنبال شود؟ پس از تامین دلیل، نیاز است که موارد زیر را در نظر بگیرید: پس از احراز فوریت تامین دلیل، فرآیند صدور قرار آغاز می‌شود. سپس، این امر به کارشناس مختص مرتبط منتقل می‌گردد و خواهان باید هزینه مرتبط با کارشناسی را نیز پرداخت کند. کارشناس در مدت 10 تا 15 روز نظریه خود را به شورا ارائه می‌دهد. در زمانی که درخواست تامین دلیل در حین رسیدگی به دعوا ارائه می‌شود، ما به جزئیات مرتبط با محل تامین دلیل پرداخته و اطلاعات را در دادخواست ذکر می‌کنیم. هدف این کار از بین بردن احتمال از بین رفتن دلایل توسط طرف مقابل در هنگام رسیدگی به درخواست تامین دلیل است. در ادامه، پس از صدور قرار و تهیه فرم جلسه، نسخه‌ای از آن به پرونده دعوا اصلی اضافه خواهد شد.

پس از تأیید فوریت، قرار تامین بدون حضور طرفین صادر می‌گردد و جلسه رسیدگی به درخواست تامین دلیل آغاز می‌شود. اجرای تامین به دادرس علی البدل، مدیر دفتر، یا شخص مسئول صادر کننده رای محول می‌شود. در مواردی که تامین دلیل مبنای حکم باشد، عضو مجری قرار موظف است تنها به آنچه قاضی مورد نیاز دارد، محدود شود. اما اگر درخواست بررسی تامین دلیل همزمان برای چند دلیل انجام شود، تقاضاکننده می‌تواند برای موارد متعدد تقاضا کند، از جمله شهادت شهود، بررسی محل حادثه، و…

آیا میتوان به قرار تأمین دلیل اعتراض نمود؟

اعتراض به تامین دلیل بر پایه مشروطیت‌های خاصی اجرا می‌شود و به منظور اثبات آن، مدارک قبول‌پذیر لازم هستند که با توجه به آنها، فرآیند اجرائی به انجام می‌رسد. این اسناد می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

 1. سند رسمی یا معمولی (مانند چک یا سفته) که قادر به تأیید صدور فرآیند اجرائی باشد، بدون این که نیاز به صدور حکم دادگاه داشته باشد.
 2. اسنادی که نشان‌دهنده این موضوع باشند که یک مال منقول یا غیر منقول به عنوان تضمین (مانند رد مال) منتقل شده است.
 3. اسنادی که نشان‌دهنده تعهد شخص بدهکار (مثلاً تحویل کالا یا پرداخت مبلغی) در خصوص یک فعالیت خاص باشند.
 4. زمانی که فردی در حراج اموال توقیفی پیروز می‌شود و یک سند به عنوان تضمین انتقال مالکیت از سند رسمی به وی اختصاص می‌یابد.

برای درخواست تامین دلیلو مشاوره های کارشناسان رسمی دادگستری با رادین مپ تماس بگیرید.

تفاوت تأمین دلیل با تأمین خواسته

در تأمین یک خواسته خاص، زیرا از زمان آغاز دادرسی تا انتشار حکم، یک مدت طولانی ممکن است طی شود (بین ۳ تا ۶ ماه). در چنین مواقعی، افراد محکوم ممکن است تلاش کنند تا اموال را تخریب کنند یا آنها را به شخص دیگری انتقال دهند. به همین دلیل، افراد درخواست تأمین خواسته را ارائه می‌دهند تا از این نوع اقدامات جلوگیری کنند. مهم آنجاست که زمانی که درخواست تأمین خواسته ارائه می‌شود، باید در فاصله ده روز دعوای اصلی به دادگاه ارجاع شود. در غیر این صورت، درخواست تأمین خواسته رد خواهد شد. با این حال، تأمین دلایل برای حفظ اسناد و اطلاعاتی که در آینده ممکن است خواهان برای دفاع در دادگاه استفاده کند (مانند انجام تحقیقات و تهیه گزارش توسط یک کارشناس رسمی)، از اهمیت خاصی برخوردار است.

درخواست تامین دلیل و مظاوره با کارشناسان دادکستری در رادین مپ

تامین دلیل یکی از پارامتر های مهم در دعوی حقوقی می باشد و وجود یک کارشناسان رسمی دادگستری در کنار شما می تواند همه چیز را به نفع شما تغییر دخد. کارشناسان رسمی دادگستری در رادین مپ از ابتدای کار تا ارائه درخواست تامین دلیل و انجام مراحل آن در کنار شما هستند تا کار شما بدون نقص پیش رود. برای دریافت مشاوره و انجام کار های حقوقی خود می توانید با کارشناسان ما در رادین مپ همراه باشید.

درخواست تامین دلیل و مظاوره با کارشناسان دادکستری در رادین مپ

درخواست تامین دلیل و مظاوره با کارشناسان دادکستری در رادین مپ

این مطلب چه‌ اندازه برایتان مفید بوده است؟

امتیاز خود را ثبت کنید.

میانگین امتیاز: 5 / 5. تعداد رأی: 1

امتیازی ثبت نشده. اولین نفر شما باشید.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما